openstaande restauratiezaken 2020

Er is eind 2019 door de monumentenwacht een onderhoudsplan opgesteld. Uit de inspectie bleek dat naast het regulier onderhoud nog een aantal openstaande restauratiezaken opgepakt moet worden. Het betreft de volgende zaken:

 • de historische zonnewijzer
 • de dakcontructie
 • de aanpak van de bonte knaagkever
 • het groot onderhoud van het orgel

Deze zaken kosten bij elkaar ongeveer € 25.000. We hebben van diverse fondsen steun gekregen om deze zaken te kunnen uitvoeren:

 1. de rijksdienst voor monumentenzorg
 2. Stichting Femme van der Schaaf
 3. Maatschappij van Welstand
 4. Prins Bernhard Cultuurfonds
 5. Meindersma Sybersma Stichting
 6. Hendrik Muller Fonds
 7. van Sytzemastichting
 8. Gravin van Bylandtstichting
 9. Jansen Friesch Stichting

We zijn dankbaar voor de bijdragen waardoor we de zaken kunnen uitvoeren. De opdracht voor restauratie van de zonnewijzer is inmiddels verstrekt aan schildersbedrijf Smits uit Damwâld en het groot onderhoud zal Bakker en Timminga uitvoeren.

Op de onderstaande foto’s is de zonnewijzer en het orgel te zien voor restauratie en is een levende knaagkever gefotografeerd.

 

Eindafrekening

De eindafrekening is opgesteld en zal naar de fondsen worden verzonden. De volgende fondsen, en instanties hebben de restauratie mogelijk gemaakt:

Rijksdienst voor Monumentenzorg, Provincie Fryslân, Mienskipfonds provincie Fryslân, Gemeente Dantumadiel, Maatschappij van Welstand, Insigner Stichting, Kattendijke/Druckerstichting, Meinderstsma Sybenga Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie, P.W. Janssens Friesch Stichting, Gravin van Byland stichting, H. Muller Vaderlandsch Fonds, Femme van der Schaaf Stichtiing, Stichting bouw cultuurfonds Fryslân, Heloma Stichting.

In de hal van de kerk is een fotolijst geplaatst met de namen van de geldverstrekkers.

In totaal is er € 119.582 aan subsidie ontvangen en € 102.880 aan donaties van fondsen ontvangen. Collectes, giften en acties hebben € 32.033 opgebracht.

De totale restauratie heeft € 365.535 gekost.

Er is dus nog € 111.039 ten laste van het vermogen van de kerk gegaan.

Dank ook voor de vele vrijwilligers en sponsors in natura. Zonder deze inzet was de restauratie niet mogelijk geweest.

 

restauratie nadert einde

De restauratie nadert het einde. Inmiddels is de vloerverwarming aangesloten zodat de verwarming de nieuwe vloer heeft gedroogd. De steenhouwer is deze week bezig geweest met de restauratie van de laatste grafzerken. Inmiddels is het orgel, de preekstoel en de lambrisering uit het plastic gehaald. De akoestiek in de kerk is enorm verbeterd volgens onze organist.

De komende weken zullen de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

 1. in week 3 worden de herenbanken en het koorhek geplaatst
 2. de geluidsinstallatie wordt aangesloten
 3. de verlichting zal worden opgehangen, evenals de historische kroonluchters welke worden voorzien van “kaarsen op batterijen met een afstandsbediening”
 4. aan elke zijde worden 5 oude gerestaureerd banken teruggeplaatst
 5. het gewelf wordt schoongemaakt en in de was gezet
 6. de restauratie van de wapenborden gaat starten

Ook zal nog het een en ander moeten worden bijgeschilderd. Als laatste zal het pad aan de noordzijde naar de kerk worden vernieuwd en opgehoogd zodat de kerk benaderbaar is zonder drempels.

In week 4 worden de nieuwe stoelen geleverd, zodat naar alle waarschijnlijkheid op D.V.  28 januari de kerkdiensten weer kunnen worden gehouden in de kerk. In maart zal alles zijn afgerond en hopen we nog een officiële heropening van de kerk te houden.

Overleg

Zoals in de vorige kerkbode vermeld heeft op 17 oktober de gemeente een bouwstop opgelegd, omdat de indeling van de vloer afwijkt van de tekening welke afgegeven is bij de verstrekte vergunning.

Ambtelijk is afgesproken dat namens de kerk de architect en namens de gemeente de provinciale monumentenspecialist een aangepaste tekening maken, welke recht doen aan het monument en de schade door aanpassingen ten opzichte van de tot op heden gebouwde situatie beperkt. Zij hebben hierover inmiddels overeenstemming.

Na de besluitvorming door het college zal deze tekening als revisie binnen de huidige vergunning opgenomen worden en kunnen de bouwwerkzaamheden worden afgerond.

Stragnatie

De tegelzetter heeft inmiddels bijna de gehele vloer betegeld en de restaurateur was gestart met het herstellen van de monumentale grafzerken.

Op 17 oktober heeft de gemeente een bouwstop opgelegd, omdat de indeling van de vloer afwijkt van de tekening welke afgegeven is bij de verstrekte vergunning.

Gezien de herfstvakantie is pas na eind oktober een overleg gepland tussen architect en gemeente om te bespreken hoe we uit deze impasse kunnen komen.