Bestrijding bonte knaagkever

Zoals eerder vermeld was er sprake van activiteiten van de bonte knaagkever op de trap naar de orgelgalerij en in de historische herenbanken. De afgelopen week heeft het bedrijf Hoekstra Bedrijfshygiëne de werkzaamheden uitgevoerd. Via langdurige warmtebehandeling is de bonte knaagkever bestreden. Op bijgaande foto’s is zichtbaar hoe een en ander in zijn werk is gegaan.

Dit project is mogelijk gemaakt dank zij de steun van de volgende instellingen:

Rijksdienst voor Cultureel erfgoed

Gravin van Bijlandstichting

Jansen Friesch stichting

We danken hen hartelijk voor de ontvangen bijdragen

Advertentie

Groot onderhoud orgel

De firma Bakker en Timminga uit Leeuwarden voert momenteel groot onderhoud uit aan het orgel. Als gevolg van de restauratie was dit hard nodig. De laatste keer dat er groot onderhoud is uitgevoerd was ongeveer 25 jaar geleden. Mede dank zij de steun van de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de maatschappij van welstand is dit mogelijk gemaakt.

historische zonnewijzer

Op de hervormde kerk van Driezum hangt op de zuidgevel een zonnewijzer. Tijdens de bouw van de kerk in 1713 is deze geplaatst wat blijkt uit de datering op de wijzer. Waarschijnlijk was deze zonnewijzer een voorloper van de kerkklokken zoals we die nu op de toren zien. In 2016 is de historische kerk van Driezum met haar wapenschilden in de kerk gerestaureerd. De financiële middelen om toen ook de zonnewijzer aan te pakken ontbraken. Dank zij de steun van de van Sytzemastichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Hendrik Mullerfonds is het mogelijk gemaakt om de restauratie nu wel te realiseren.

In de hervormde kerk in Driezum zijn elke zondag twee diensten. Doordat tijdens de restauratie de meeste oude kerkbanken zijn ingewisseld voor stoelen is het met de coronamaatregelen op 1,5 meter om ongeveer 80 kerkgangers te verwelkomen. Daarnaast is het mogelijk de diensten via livestream bij te wonen.

Hierbij een foto van het resultaat

openstaande restauratiezaken 2020

Er is eind 2019 door de monumentenwacht een onderhoudsplan opgesteld. Uit de inspectie bleek dat naast het regulier onderhoud nog een aantal openstaande restauratiezaken opgepakt moet worden. Het betreft de volgende zaken:

 • de historische zonnewijzer
 • de dakcontructie
 • de aanpak van de bonte knaagkever
 • het groot onderhoud van het orgel

Deze zaken kosten bij elkaar ongeveer € 25.000. We hebben van diverse fondsen steun gekregen om deze zaken te kunnen uitvoeren:

 1. de rijksdienst voor monumentenzorg
 2. Stichting Femme van der Schaaf
 3. Maatschappij van Welstand
 4. Prins Bernhard Cultuurfonds
 5. Meindersma Sybersma Stichting
 6. Hendrik Muller Fonds
 7. van Sytzemastichting
 8. Gravin van Bylandtstichting
 9. Jansen Friesch Stichting

We zijn dankbaar voor de bijdragen waardoor we de zaken kunnen uitvoeren. De opdracht voor restauratie van de zonnewijzer is inmiddels verstrekt aan schildersbedrijf Smits uit Damwâld en het groot onderhoud zal Bakker en Timminga uitvoeren.

Op de onderstaande foto’s is de zonnewijzer en het orgel te zien voor restauratie en is een levende knaagkever gefotografeerd.

 

Eindafrekening

De eindafrekening is opgesteld en zal naar de fondsen worden verzonden. De volgende fondsen, en instanties hebben de restauratie mogelijk gemaakt:

Rijksdienst voor Monumentenzorg, Provincie Fryslân, Mienskipfonds provincie Fryslân, Gemeente Dantumadiel, Maatschappij van Welstand, Insigner Stichting, Kattendijke/Druckerstichting, Meinderstsma Sybenga Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie, P.W. Janssens Friesch Stichting, Gravin van Byland stichting, H. Muller Vaderlandsch Fonds, Femme van der Schaaf Stichtiing, Stichting bouw cultuurfonds Fryslân, Heloma Stichting.

In de hal van de kerk is een fotolijst geplaatst met de namen van de geldverstrekkers.

In totaal is er € 119.582 aan subsidie ontvangen en € 102.880 aan donaties van fondsen ontvangen. Collectes, giften en acties hebben € 32.033 opgebracht.

De totale restauratie heeft € 365.535 gekost.

Er is dus nog € 111.039 ten laste van het vermogen van de kerk gegaan.

Dank ook voor de vele vrijwilligers en sponsors in natura. Zonder deze inzet was de restauratie niet mogelijk geweest.

 

restauratie nadert einde

De restauratie nadert het einde. Inmiddels is de vloerverwarming aangesloten zodat de verwarming de nieuwe vloer heeft gedroogd. De steenhouwer is deze week bezig geweest met de restauratie van de laatste grafzerken. Inmiddels is het orgel, de preekstoel en de lambrisering uit het plastic gehaald. De akoestiek in de kerk is enorm verbeterd volgens onze organist.

De komende weken zullen de volgende werkzaamheden nog worden uitgevoerd:

 1. in week 3 worden de herenbanken en het koorhek geplaatst
 2. de geluidsinstallatie wordt aangesloten
 3. de verlichting zal worden opgehangen, evenals de historische kroonluchters welke worden voorzien van “kaarsen op batterijen met een afstandsbediening”
 4. aan elke zijde worden 5 oude gerestaureerd banken teruggeplaatst
 5. het gewelf wordt schoongemaakt en in de was gezet
 6. de restauratie van de wapenborden gaat starten

Ook zal nog het een en ander moeten worden bijgeschilderd. Als laatste zal het pad aan de noordzijde naar de kerk worden vernieuwd en opgehoogd zodat de kerk benaderbaar is zonder drempels.

In week 4 worden de nieuwe stoelen geleverd, zodat naar alle waarschijnlijkheid op D.V.  28 januari de kerkdiensten weer kunnen worden gehouden in de kerk. In maart zal alles zijn afgerond en hopen we nog een officiële heropening van de kerk te houden.