Maandelijks archief: september 2016

Voortgang restauratie

Inmiddels is de aannemer gestart met de binnenrestauratie. Het asbest is verwijderd uit de consistorie en de kraak. De preekstoel en de lambricering zijn voor herstel naar de werkplaats gebracht.

De vergunning voor de betonvloer is nog niet verstrekt. De gemeente dantumadiel is van mening dat er een houten vloer moet komen en de grafstenen onder deze vloer onaangeroerd moeten blijven liggen. Hierdoor blijven we met hoogteverschil in de kerk zitten en zullen er opnieuw 20 cm hoge opstappen blijven bestaan. De restauratiecommissie beraad zich met de architect en de adviseur van de oude friese kerken over het vervolg.

Trekbalkenactie

Trekbalkenactie

‘Hoeveel centimeters sponsort u van de trekbalken?’. Met deze vraag begon de trekbalkenactie op de gemeenteavond van 12 mei jl. Op die avond kwam er al voor ongeveer € 1000,- aan financiële steun binnen.

En de giften bleven binnen komen vanuit de gemeente. Nu ruim drie
maanden later, zitten we al op het mooie bedrag van € 4.593,-.

Interieur richting orgel (4)Op deze site plaatsen we foto’s van de activiteiten in onze Hervormde Gemeente van Driezum. Dat zullen vooreerst foto’s van de binnenrestauratie van de kerk zijn. Later  kunnen er ook foto’s van andere activiteiten bij komen.