Maandelijks archief: oktober 2016

Voortgang interne restauratie

De interne restauratie is inmiddels gestart. Het sloopwerk is gedaan en de asbest verwijderd. De herenbanken en de preekstoel zijn verwijderd en naar de restaurateur gebracht. Er is gestart met het vernieuwen van de lambrisering en binnenkort worden de door houtrot aangetaste delen van de trekbalken vervangen, zodat daarna de stukadoor zijn
werk kan aanvangen.

Helaas is de vergunning voor het aanbrengen van de betonvloer afgewezen. De gemeente Dantumadiel heeft hierin het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed overgenomen. De onder de vloer gevonden zerken, kelders en estriken wil men in hun huidige staat bewaren en dienen onaangeroerd te blijven en in de toekomst benaderbaar. Daarom stelt men een nieuwe houten vloer voor. Er volgt binnenkort een gesprek met de Rijksdienst om toch tot een oplossing te komen om het hoogteverschil te verminderen en de kerk beter toegankelijk te maken (met het oog op bijvoorbeeld minder validen of rouwdiensten). Daarbij streven we naar een duurzamere oplossing dan een houten vloer welke een beperkte levensduur heeft, geen
isolatiemogelijkheden heeft en het verwarmen van de kerk ingewikkeld maakt. De Rijksdienst onderkent wel het nut van een egale vloer.

Daarnaast is er wel akkoord gegeven om het aantal banken terug te brengen tot 4 onder elke kraak. Voor het stoelenplan zullen binnenkort 4 proefstoelen geleverd worden, zodat een aantal gemeenteleden een advies kan verstrekken over het beste zitcomfort. Tenslotte vragen wij een plaats in uw gebed in de voortgang van het werk in de kerk. Zowel en met name in geestelijke zin maar we mogen onze noden in materiële zin eveneens bij onze Heere brengen.