Maandelijks archief: december 2016

Restauratie afgerond met uitzondering van vloer en verwarming

 

Restauratie

De afgelopen periode is de restauratie welke gefinancierd werd uit de subsidie afgerond en daarmee is het bedrijvenbord verwijderd. Wat is er allemaal gedaan in het afgelopen jaar? De verrotte kozijnen, trekbalken en lambrisering zijn vernieuwd, de electra is opnieuw aangelegd, de wanden zijn gestukadoord, het voegwerk is bijgewerkt, de gaten voor de nieuwe trekbalken zijn gedicht en de pannen liggen weer netjes op het dak. Daarnaast zijn de herenbanken en de preekstoel gerestaureerd. Tenslotte zit alles weer netjes in de verf. Tevens is het asbest verwijderd.

Toch kunnen we nog niet gebruik maken van de kerk. De niet-subsidiabele vloer en de daarmee samenhangende verwarming is onontbeerlijk. Als die geplaatst zijn moet een deel van de herenbanken en het koorhek nog teruggeplaatst worden, en de achterste 4 banken. Ook moet de consistoriewand nog geplaatst worden. Deze werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat de omgevingsvergunning is verstrekt.

De aanvullende onderzoeken wijzen uit dat er uit monumentaal-, archeologisch, bouwfysisch en constructief oogpunt geen beletselen zijn voor het aanbrengen van de gewenste betonvloer. Sterker nog: deze uitvoering is een verrijking voor het cultuurhistorisch verhaal van de kerk. We hopen dat de gemeente deze conclusie zal  overnemen en de omgevingsvergunning zal afgeven.

 

Advertenties

Nieuwe stoelen

Er zijn een aantal proefstoelen geplaatst in de oude school. Er wordt momenteel door een willekeurig aantal mensen ervaren hoe deze stoelen ervaren worden qua zitcomfort. Bij deze proef is gekeken naar een mix van grote en kleine mensen, brede mensen en smalle mensen,
jongere mensen en mensen die al heel lang in de kerk gezeten hebben, mannen en vrouwen, mensen die fysiek gezond zijn en mensen met lichamelijke klachten.

U zult begrijpen dat met zoveel mensen, zoveel meningen niet tot een unaniem advies zal leiden. Toch al er een keus gemaakt moeten worden, waarbij we met zoveel mogelijk factoren rekening proberen te houden. We hopen dan ook dat u deze keuze t.z.t. kunt respecteren.