Maandelijks archief: maart 2017

Stoelen

Test

Er zijn diverse stoelen getest door een 5-tal gemeenteleden. De meeste stoelen gaven een wisselend comfort. Wat voor de ene geweldig was, was voor een ander toch een matige stoel.

Over één stoel waren de meningen over het algemeen erg positief. Het betreft een houten stoel met een stoffen zitting. (de testuitvoering had een roze zitting). Deze stoel zal in een donkere uitvoering geoffreerd worden.

De architect zal gevraagd worden om een advies te geven welke kleur het meest passend is bij het interieur van de kerk.

Goedkeuring Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Voortgang procedure

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben een termijn van 8 weken om advies te geven.

Hoewel de Gemeente Dantumadiel gevraagd heeft deze sneller te behandelen zijn de adviezen nog niet afgegeven. De afgelopen week zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip voor de situatie, maar toezeggingen zijn niet gedaan. Men hecht erg aan het advies van het RCE. Daarnaast is er een gesprek geweest over de mogelijkheid van financiële bijdrage door de gemeente.