Maandelijks archief: juli 2017

verkoop kerkbanken

zaterdag 15 juli is er een verkoopbijeenkomst geweest, waar de kerkbanken en de rieten stoelen zijn verkocht. Na de verkoop aan gemeenteleden en particulieren is de rest verkocht aan een handelaar. De verkoop heeft € 1.315 opgebracht ten behoeve van het restauratiefonds.

Een klein aantal banken zullen teruggeplaatst worden (onder elke kraak een paar) om zo de historie te kunnen tonen.

Voortgang restauratie

Op 15 juni is de vergunning in de krant gepubliceerd. Na de bezwaartermijn van 6 weken kan dan gestart worden met de laatste fase van de restauratie. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor wat betreft de voorwaarden bij de vergunning: het regelen van de archeologische begeleiding en een aanvullende rapportage over de bouwfysische gevolgen. Voor graafwerkzaamheden zullen vrijwilligers worden benaderd. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen aan de planning: het afgraven van de vloer, de verplaatsing van de historische grafzerken, de aanleg van de verwarming en het leggen van de vloer. Daarnaast moet de consistorie nog gemaakt worden. De wapenborden zullen in de winter worden geschilderd in verband met de winterpremie (besparing van 25% van de kosten).
Subsidie/Fondsen
Door de vertraagde oplevering is de afrekening van de provinciale subsidie € 3.000 lager uitgevallen. Daarentegen ontvingen we van de Femme van der Schaaf stichting een bijdrage van € 5.000, waar we naast de Heere de stichting dankbaar voor zijn.