Categorie archief: Geen categorie

Eindafrekening

De eindafrekening is opgesteld en zal naar de fondsen worden verzonden. De volgende fondsen, en instanties hebben de restauratie mogelijk gemaakt:

Rijksdienst voor Monumentenzorg, Provincie Fryslân, Mienskipfonds provincie Fryslân, Gemeente Dantumadiel, Maatschappij van Welstand, Insigner Stichting, Kattendijke/Druckerstichting, Meinderstsma Sybenga Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, TBI fundatie, P.W. Janssens Friesch Stichting, Gravin van Byland stichting, H. Muller Vaderlandsch Fonds, Femme van der Schaaf Stichtiing, Stichting bouw cultuurfonds Fryslân, Heloma Stichting.

In de hal van de kerk is een fotolijst geplaatst met de namen van de geldverstrekkers.

In totaal is er € 119.582 aan subsidie ontvangen en € 102.880 aan donaties van fondsen ontvangen. Collectes, giften en acties hebben € 32.033 opgebracht.

De totale restauratie heeft € 365.535 gekost.

Er is dus nog € 111.039 ten laste van het vermogen van de kerk gegaan.

Dank ook voor de vele vrijwilligers en sponsors in natura. Zonder deze inzet was de restauratie niet mogelijk geweest.

 

vervolg vloer

De vloerverwarming is inmiddels geplaatst door installatiebedrijf Damstra. De estrikken welke onder de houten vloer gevonden zijn, zijn door vrijwilligers gesorteerd en schoongemaakt. Deze zijn aangevuld met een partij die we over hebben kunnen nemen. Inmiddels is de tegelzetter bezig om deze te plaatsen, zoals op bijgaande foto zichtbaar is.

 

werkzaamheden binnenrestauratie gestart

Vandaag zijn de graafwerkzaamheden gestart. Met behulp van vrijwilligers is gestart met het verwijderen van de geroerde grond, om zo een egale vloer te kunnen maken. Hierbij werd een grafsteen ontdekt van voor de bouw van de kerk. De regionale omroep maakte hiervan de volgende nieuwsuitzending, welke door het klikken op de  onderstaande link is te openen.

omrop fryslan

vergunning eindelijk verstrekt

Op 23 april 2016 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het intern wijzigen van het monumentale kerkgebouw. Na vele gesprekken, aanvullende rapporten en adviezen, heeft de gemeente Dantumadiel de omgevingsvergunning verleend. De brief met de bevestiging is op 2 augustus 2017 ontvangen. Met een jaar vertraging zal binnenkort gestart worden met het laatste deel van de restauratie.

Voorlopig blijven de kerkdiensten nog in de oude school, direct achter de kerk.