Categorie archief: Mededeling

Eindelijk weer verder

Op 23 april 2016 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het intern wijzigen van het monumentale kerkgebouw.  Na vele gesprekken, aanvullende rapporten en adviezen, heeft de gemeente Dantumadiel de omgevingsvergunning verleend. De brief met de bevestiging is op 2 augustus 2017 ontvangen.

Na 6 weken is deze onherroepelijk. Met een jaar vertraging kan uiteindelijk gestart worden met het laatste deel van de restauratie Eind augustus wordt er gestart met het uitgraven en egaliseren onder begeleiding van de archeoloog. Daarna kunnen de vervolgwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Voortgang t/m maart 2017

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben begin maart opnieuw negatief geadviseerd en de inhoudelijke onderbouwing naast zich neergelegd. Dit in verband met de aantasting van de monumentale waarde door de betonvloer.

Eind februari zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip getoond voor de situatie en men kan de adviezen naast zich neerleggen en alsnog een betonvloer vergunnen

Voordat de wethouder een besluit neemt, heeft hij contact opgenomen met de rijksdienst. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven ook nog in gesprek te willen met een vertegenwoordiger van de rijksdienst in Fryslân, waarna er pas een definitief besluit genomen zal worden.

Het is een zeer traag en langdurig proces waardoor de voortgang volkomen stilligt. De restauratiecommissie zal via proberen om via de gemeenteraad aandacht te vragen voor de besluitvorming.

Door de provincie is een subsidie toegewezen voor het interieur van €10.000. Er blijft nog veel geld nodig voor de financiering van de restauratie.

Het College van kerkrentmeesters

Goedkeuring Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Voortgang procedure

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben een termijn van 8 weken om advies te geven.

Hoewel de Gemeente Dantumadiel gevraagd heeft deze sneller te behandelen zijn de adviezen nog niet afgegeven. De afgelopen week zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip voor de situatie, maar toezeggingen zijn niet gedaan. Men hecht erg aan het advies van het RCE. Daarnaast is er een gesprek geweest over de mogelijkheid van financiële bijdrage door de gemeente.

Nieuwe stoelen

Er zijn een aantal proefstoelen geplaatst in de oude school. Er wordt momenteel door een willekeurig aantal mensen ervaren hoe deze stoelen ervaren worden qua zitcomfort. Bij deze proef is gekeken naar een mix van grote en kleine mensen, brede mensen en smalle mensen,
jongere mensen en mensen die al heel lang in de kerk gezeten hebben, mannen en vrouwen, mensen die fysiek gezond zijn en mensen met lichamelijke klachten.

U zult begrijpen dat met zoveel mensen, zoveel meningen niet tot een unaniem advies zal leiden. Toch al er een keus gemaakt moeten worden, waarbij we met zoveel mogelijk factoren rekening proberen te houden. We hopen dan ook dat u deze keuze t.z.t. kunt respecteren.

Voortgang t/m 1 november 2016

De werkzaamheden lopen gestaag door. De vervanging van de trekbalken blijkt minder ingrijpend dan eerst aangenomen. Helaas bleek wel dat de lambrisering aan de noordkant onherstelbaar lijkt en geheel vervangen moet worden. Dit is een tegenvaller.

Het proces rondom de vergunning voor het aanbrengen van de betonvloer loopt nog. Omdat het niet gelukt is met de Rijksdienst is er onlangs een gesprek geweest met de gemeente Dantumadiel om tot een oplossing te komen om het hoogteverschil te verminderen en de kerk beter toegankelijk te maken.

We hopen en bidden dat dit tot een oplossing in de impasse leidt. Van de TBI fundatie mochten we een bijdrage ontvangen van € 15.000. Een mooi bedrag. Het verschil tussen kosten (325.000) en opbrengsten is daarmee gedaald tot € 125.000. Helaas heeft het solidariteitsfonds van de PKN de aanvraag voor een bijdrage afgewezen. Wel lopen er nog een aantal steunverzoeken maar er zal toch ook een deel ten laste van de reserve van de gemeente moeten komen.

Interieur richting orgel (4)Op deze site plaatsen we foto’s van de activiteiten in onze Hervormde Gemeente van Driezum. Dat zullen vooreerst foto’s van de binnenrestauratie van de kerk zijn. Later  kunnen er ook foto’s van andere activiteiten bij komen.