Tagarchief: Financiering

Voortgang t/m 1 november 2016

De werkzaamheden lopen gestaag door. De vervanging van de trekbalken blijkt minder ingrijpend dan eerst aangenomen. Helaas bleek wel dat de lambrisering aan de noordkant onherstelbaar lijkt en geheel vervangen moet worden. Dit is een tegenvaller.

Het proces rondom de vergunning voor het aanbrengen van de betonvloer loopt nog. Omdat het niet gelukt is met de Rijksdienst is er onlangs een gesprek geweest met de gemeente Dantumadiel om tot een oplossing te komen om het hoogteverschil te verminderen en de kerk beter toegankelijk te maken.

We hopen en bidden dat dit tot een oplossing in de impasse leidt. Van de TBI fundatie mochten we een bijdrage ontvangen van € 15.000. Een mooi bedrag. Het verschil tussen kosten (325.000) en opbrengsten is daarmee gedaald tot € 125.000. Helaas heeft het solidariteitsfonds van de PKN de aanvraag voor een bijdrage afgewezen. Wel lopen er nog een aantal steunverzoeken maar er zal toch ook een deel ten laste van de reserve van de gemeente moeten komen.