Tagarchief: Procedures

Goedkeuring Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Voortgang procedure

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben een termijn van 8 weken om advies te geven.

Hoewel de Gemeente Dantumadiel gevraagd heeft deze sneller te behandelen zijn de adviezen nog niet afgegeven. De afgelopen week zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip voor de situatie, maar toezeggingen zijn niet gedaan. Men hecht erg aan het advies van het RCE. Daarnaast is er een gesprek geweest over de mogelijkheid van financiële bijdrage door de gemeente.