Maandelijks archief: april 2017

Voortgang t/m maart 2017

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben begin maart opnieuw negatief geadviseerd en de inhoudelijke onderbouwing naast zich neergelegd. Dit in verband met de aantasting van de monumentale waarde door de betonvloer.

Eind februari zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip getoond voor de situatie en men kan de adviezen naast zich neerleggen en alsnog een betonvloer vergunnen

Voordat de wethouder een besluit neemt, heeft hij contact opgenomen met de rijksdienst. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven ook nog in gesprek te willen met een vertegenwoordiger van de rijksdienst in Fryslân, waarna er pas een definitief besluit genomen zal worden.

Het is een zeer traag en langdurig proces waardoor de voortgang volkomen stilligt. De restauratiecommissie zal via proberen om via de gemeenteraad aandacht te vragen voor de besluitvorming.

Door de provincie is een subsidie toegewezen voor het interieur van €10.000. Er blijft nog veel geld nodig voor de financiering van de restauratie.

Het College van kerkrentmeesters