Auteursarchief: debeheerder

Overleg

Zoals in de vorige kerkbode vermeld heeft op 17 oktober de gemeente een bouwstop opgelegd, omdat de indeling van de vloer afwijkt van de tekening welke afgegeven is bij de verstrekte vergunning.

Ambtelijk is afgesproken dat namens de kerk de architect en namens de gemeente de provinciale monumentenspecialist een aangepaste tekening maken, welke recht doen aan het monument en de schade door aanpassingen ten opzichte van de tot op heden gebouwde situatie beperkt. Zij hebben hierover inmiddels overeenstemming.

Na de besluitvorming door het college zal deze tekening als revisie binnen de huidige vergunning opgenomen worden en kunnen de bouwwerkzaamheden worden afgerond.

Advertenties

Stragnatie

De tegelzetter heeft inmiddels bijna de gehele vloer betegeld en de restaurateur was gestart met het herstellen van de monumentale grafzerken.

Op 17 oktober heeft de gemeente een bouwstop opgelegd, omdat de indeling van de vloer afwijkt van de tekening welke afgegeven is bij de verstrekte vergunning.

Gezien de herfstvakantie is pas na eind oktober een overleg gepland tussen architect en gemeente om te bespreken hoe we uit deze impasse kunnen komen.

Eindelijk weer verder

Op 23 april 2016 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het intern wijzigen van het monumentale kerkgebouw.  Na vele gesprekken, aanvullende rapporten en adviezen, heeft de gemeente Dantumadiel de omgevingsvergunning verleend. De brief met de bevestiging is op 2 augustus 2017 ontvangen.

Na 6 weken is deze onherroepelijk. Met een jaar vertraging kan uiteindelijk gestart worden met het laatste deel van de restauratie Eind augustus wordt er gestart met het uitgraven en egaliseren onder begeleiding van de archeoloog. Daarna kunnen de vervolgwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Voortgang t/m maart 2017

Zoals de vorige maand reeds vermeld zijn de in december ingediende stukken, door de gemeente op 3 januari voor advies doorgestuurd naar de rijksdienst voor cultureel erfgoed en de welstandscommissie. Deze instanties hebben begin maart opnieuw negatief geadviseerd en de inhoudelijke onderbouwing naast zich neergelegd. Dit in verband met de aantasting van de monumentale waarde door de betonvloer.

Eind februari zijn de burgemeester en wethouder uitgenodigd om e.e.a. te bespreken en hebben we het belang van de voortgang en een egale vloer benadrukt. Er is begrip getoond voor de situatie en men kan de adviezen naast zich neerleggen en alsnog een betonvloer vergunnen

Voordat de wethouder een besluit neemt, heeft hij contact opgenomen met de rijksdienst. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven ook nog in gesprek te willen met een vertegenwoordiger van de rijksdienst in Fryslân, waarna er pas een definitief besluit genomen zal worden.

Het is een zeer traag en langdurig proces waardoor de voortgang volkomen stilligt. De restauratiecommissie zal via proberen om via de gemeenteraad aandacht te vragen voor de besluitvorming.

Door de provincie is een subsidie toegewezen voor het interieur van €10.000. Er blijft nog veel geld nodig voor de financiering van de restauratie.

Het College van kerkrentmeesters

Stoelen

Test

Er zijn diverse stoelen getest door een 5-tal gemeenteleden. De meeste stoelen gaven een wisselend comfort. Wat voor de ene geweldig was, was voor een ander toch een matige stoel.

Over één stoel waren de meningen over het algemeen erg positief. Het betreft een houten stoel met een stoffen zitting. (de testuitvoering had een roze zitting). Deze stoel zal in een donkere uitvoering geoffreerd worden.

De architect zal gevraagd worden om een advies te geven welke kleur het meest passend is bij het interieur van de kerk.